Trung đoàn 282 tổ chức nhiều hoạt động trong “Tháng Thanh niên”

Trung đoàn 282 tổ chức nhiều hoạt động trong “Tháng Thanh niên

Xung kích các hoạt động trong Tháng Thanh niên

Xung kích các hoạt động trong Tháng Thanh niên

Đoàn Cơ sở, Hội phụ nữ Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trong tháng thanh niên

​

Đoàn Cơ sở, Hội phụ nữ Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trong tháng thanh niên

Tuổi trẻ Tổng cục Công nghiệp quốc phòng sôi nổi nhiều hoạt động Tháng Thanh niên

Tuổi trẻ Tổng cục Công nghiệp quốc phòng sôi nổi nhiều hoạt động Tháng Thanh niên

Sư đoàn 365 phát động “Tháng Thanh niên” năm 2024

Sư đoàn 365 phát động “Tháng Thanh niên” năm 2024

“Ngày Chủ nhật xanh” hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024

“Ngày Chủ nhật xanh” hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024

Tiểu đoàn 3 (Trường Quân sự Quân khu 3): Sôi nổi các hoạt động trong tháng Thanh niên

Tiểu đoàn 3 (Trường Quân sự Quân khu 3): Sôi nổi các hoạt động trong tháng Thanh niên