Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Học viện Kỹ thuật Quân sự phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Học viện Kỹ thuật Quân sự phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Thượng tướng Lê Huy Vịnh chỉ đạo Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” 2024 của Tổng cục Kỹ thuật

​

Thượng tướng Lê Huy Vịnh chỉ đạo Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” 2024 của Tổng cục Kỹ thuật ​

Thượng tướng Vũ Hải Sản dự Lễ phát động

Thượng tướng Vũ Hải Sản dự Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" của lực lượng vũ trang tỉnh Hòa Bình