Quân sự thế giới hôm nay (23-4): Ấn Độ thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo hạt nhân

Quân sự thế giới hôm nay (23-4): Ấn Độ thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo hạt nhân

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

​

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

Hàn Quốc: Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn

Hàn Quốc: Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn

Triều Tiên phóng thêm tên lửa đạn đạo

Triều Tiên phóng thêm tên lửa đạn đạo