Các quốc gia Sahel lần đầu tập trận chung quy mô lớn

Các quốc gia Sahel lần đầu tập trận chung quy mô lớn

Nga bắt đầu tập trận hạt nhân chiến thuật

Nga bắt đầu tập trận hạt nhân chiến thuật

Hơn 2.200 quân nhân tham gia cuộc tập trận hải quân lớn nhất của NATO

Hơn 2.200 quân nhân tham gia cuộc tập trận hải quân lớn nhất của NATO