Việt Nam có khoảng 12 triệu người mắc tăng huyết áp

Việt Nam có khoảng 12 triệu người mắc tăng huyết áp