Mali: Tấn công khủng bố khiến 17 người thiệt mạng

Mali: Tấn công khủng bố khiến 17 người thiệt mạng

Quân sự thế giới hôm nay (5-5): Tấn công khủng bố ở Pakistan khiến nhiều người thiệt mạng

Quân sự thế giới hôm nay (5-5): Tấn công khủng bố ở Pakistan khiến nhiều người thiệt mạng