Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên liên tiếp bắt giữ các đối tượng nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam

Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên liên tiếp bắt giữ các đối tượng nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam

Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng tổng kết khen thưởng các chuyên án mua bán người và tổ chức xuất nhập cảnh trái phép

Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng tổng kết khen thưởng các chuyên án mua bán người và tổ chức xuất nhập cảnh trái phép

Bắt giữ nhóm đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép

Bắt giữ nhóm đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép

Ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới

Ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới

Bắt 5 đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép

Bắt 5 đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép

Ngăn chặn tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép

Ngăn chặn tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép