Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng bàn giao nhà tình nghĩa tặng gia đình liệt sĩ

Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng bàn giao nhà tình nghĩa tặng gia đình liệt sĩ

Học viện Quân y khám bệnh, tặng quà và trao

Học viện Quân y khám bệnh, tặng quà và trao "Nhà tình nghĩa" tại Nam Định

Vùng Cảnh sát biển 2 bàn giao Nhà tình nghĩa

Vùng Cảnh sát biển 2 bàn giao Nhà tình nghĩa

Khởi công xây nhà tình nghĩa tặng cụ bà neo đơn ở Quảng Nam

Khởi công xây nhà tình nghĩa tặng cụ bà neo đơn ở Quảng Nam

Trao tặng nhà và kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho người có công, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Trao tặng nhà và kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho người có công, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Công ty 207, Bộ Tổng Tham mưu trao tặng “Nhà tình nghĩa” tại Thái Bình

Công ty 207, Bộ Tổng Tham mưu trao tặng “Nhà tình nghĩa” tại Thái Bình

Vùng Cảnh sát biển 2: Bàn giao nhà tình nghĩa tặng gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

Vùng Cảnh sát biển 2: Bàn giao nhà tình nghĩa tặng gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

Những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình

Những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình