Bộ CHQS tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bàn giao “Nhà tình nghĩa quân - dân”

Bộ CHQS tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bàn giao “Nhà tình nghĩa quân - dân”

Vùng Cảnh sát biển 2 bàn giao nhà tình nghĩa tặng gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

Vùng Cảnh sát biển 2 bàn giao nhà tình nghĩa tặng gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

Bình Thuận trao nhà “Tình nghĩa quân - dân” tặng người dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn

Bình Thuận trao nhàTình nghĩa quân - dân” tặng người dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn

Trao kinh phí xây nhà “Tình nghĩa quân-dân” tặng gia đình chiến sĩ khó khăn

Trao kinh phí xây nhàTình nghĩa quân-dân” tặng gia đình chiến sĩ khó khăn