Lữ đoàn Vận tải 654 bàn giao Nhà đồng đội

Lữ đoàn Vận tải 654 bàn giao Nhà đồng đội

Cục Hậu cần Quân khu 4 bàn giao

Cục Hậu cần Quân khu 4 bàn giao "Nhà đồng đội"

Đắk Lắk: Xây dựng “Nhà đồng đội” tặng gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

Đắk Lắk: Xây dựng “Nhà đồng đội” tặng gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

Sơn La triển khai kế hoạch hỗ trợ xây dựng “Nhà đồng đội”, “Nhà đại đoàn kết” năm 2024

Sơn La triển khai kế hoạch hỗ trợ xây dựng “Nhà đồng đội”, “Nhà đại đoàn kết” năm 2024

Ấm tình đồng đội trong “ngôi nhà chung” ở Trung đoàn 3, Sư đoàn 324

Ấm tình đồng đội trong “ngôi nhà chung” ở Trung đoàn 3, Sư đoàn 324

Tư vấn, hướng nghiệp học sinh Lâm Đồng vào các học viện, nhà trường Quân đội

Tư vấn, hướng nghiệp học sinh Lâm Đồng vào các học viện, nhà trường Quân đội

Toàn quân khởi công xây dựng 4.273 “Nhà đại đoàn kết”, “Nhà đồng đội”

Toàn quân khởi công xây dựng 4.273 “Nhà đại đoàn kết”, “Nhà đồng đội

Cầm nợ nhà để minh oan cho đồng đội

Cầm nợ nhà để minh oan cho đồng đội

Ấm áp “Nhà nghĩa tình đồng đội”

Ấm áp “Nhà nghĩa tình đồng đội

Tết ấm áp trong những ngôi Nhà nghĩa tình đồng đội

Tết ấm áp trong những ngôi Nhà nghĩa tình đồng đội