Ấm áp nghĩa tình trong “Nhà đồng đội”

Ấm áp nghĩa tình trong “Nhà đồng đội

Những mái nhà ấm tình đồng đội

Những mái nhà ấm tình đồng đội

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu dự lễ phát động Chương trình hỗ trợ xây dựng “Nhà Đại đoàn kết”, “Nhà Đồng đội”

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu dự lễ phát động Chương trình hỗ trợ xây dựng “Nhà Đại đoàn kết”, “Nhà Đồng đội

Lữ đoàn Công binh 131 khánh thành bàn giao

Lữ đoàn Công binh 131 khánh thành bàn giao "Nhà đồng đội"

Bộ CHQS tỉnh Đắk Nông trao tặng “Nhà Đồng đội” cho Thiếu tá La Minh Tân

Bộ CHQS tỉnh Đắk Nông trao tặng “Nhà Đồng đội” cho Thiếu tá La Minh Tân