Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng giành quyền dự Olympic 2020

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng giành quyền dự Olympic 2020

Kình ngư trẻ Nguyễn Huy Hoàng - niềm tự hào của thể thao Việt Nam

Kình ngư trẻ Nguyễn Huy Hoàng - niềm tự hào của thể thao Việt Nam

"Kình ngư" Nguyễn Huy Hoàng đem về chiếc huy chương Vàng thứ 2 cho Việt Nam