Bộ Tham mưu (Tổng cục Hậu cần) tổ chức hội trại truyền thống chào mừng ngày 26-3

Bộ Tham mưu (Tổng cục Hậu cần) tổ chức hội trại truyền thống chào mừng ngày 26-3

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam