Trường Quân sự Quân khu 3 tổ chức gặp mặt Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

Trường Quân sự Quân khu 3 tổ chức gặp mặt Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3