Công ty điện tử Z755: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Ngày Quốc tế Phụ nữ

Công ty điện tử Z755: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Ngày Quốc tế Phụ nữ

Cục Quân nhu tổ chức giao lưu thi đấu thể thao chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

Cục Quân nhu tổ chức giao lưu thi đấu thể thao chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

Sư đoàn 7 (Quân đoàn 4) gặp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ

Sư đoàn 7 (Quân đoàn 4) gặp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ

Học viện Chính trị tổ chức các hoạt động mừng ngày truyền thống Công đoàn Quốc phòng, ngày Quốc tế phụ nữ

Học viện Chính trị tổ chức các hoạt động mừng ngày truyền thống Công đoàn Quốc phòng, ngày Quốc tế phụ nữ