New Zealand siết chặt các quy định về thị thực

New Zealand siết chặt các quy định về thị thực

Tuyên bố báo chí chung của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon

Tuyên bố báo chí chung của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon

Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-New Zealand lần thứ 4

Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-New Zealand lần thứ 4

New Zealand đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính theo nghi thức trang trọng nhất

New Zealand đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính theo nghi thức trang trọng nhất