Trình diễn nhiều sản phẩm công nghệ “Make in Viet Nam” tại Hà Nội

Trình diễn nhiều sản phẩm công nghệ “Make in Viet Nam” tại Hà Nội