Trao tượng trưng 100.000USD hỗ trợ Pakistan khắc phục hậu quả lũ lụt

Trao tượng trưng 100.000USD hỗ trợ Pakistan khắc phục hậu quả lụt

Chống lũ lụt theo kiểu Australia

Chống lụt theo kiểu Australia

Pakistan kêu gọi hỗ trợ tài chính vì lũ lụt

Pakistan kêu gọi hỗ trợ tài chính vì lụt