Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt đã hoạt động an toàn, đúng kế hoạch

phản ứng hạt nhân Đà Lạt đã hoạt động an toàn, đúng kế hoạch