Liên đoàn Bóng đá châu Á khen ngợi bóng đá Việt Nam

Liên đoàn Bóng đá châu Á khen ngợi bóng đá Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam và đội tuyển U.22 Việt Nam bỏ phiếu bầu tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam và đội tuyển U.22 Việt Nam bỏ phiếu bầu tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam