Không khí lạnh tràn về, miền Bắc chuyển rét từ chiều 19-3

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc chuyển rét từ chiều 19-3

Miền Bắc sẽ đón không khí lạnh từ chiều mai (6-3)

Miền Bắc sẽ đón không khí lạnh từ chiều mai (6-3)

Từ nay đến cuối tháng 3 vẫn còn đợt không khí lạnh

Từ nay đến cuối tháng 3 vẫn còn đợt không khí lạnh

Thời tiết hôm nay (29-2): Bắc Bộ liên tiếp chịu ảnh hưởng của không khí lạnh

Thời tiết hôm nay (29-2): Bắc Bộ liên tiếp chịu ảnh hưởng của không khí lạnh

Thời tiết hôm nay (24-2): Hà Nội và nhiều nơi đón không khí lạnh

Thời tiết hôm nay (24-2): Hà Nội và nhiều nơi đón không khí lạnh

Thời tiết hôm nay (23-2): Không khí lạnh tràn về, Bắc Bộ mưa rét

Thời tiết hôm nay (23-2): Không khí lạnh tràn về, Bắc Bộ mưa rét