Indonesia nỗ lực hiện thực hóa giấc mơ về một thủ đô xanh

Indonesia nỗ lực hiện thực hóa giấc mơ về một thủ đô xanh