Tàu chiến Indonesia gặp hỏa hoạn khi đang tuần tra

Tàu chiến Indonesia gặp hỏa hoạn khi đang tuần tra

Tàu 20 sẵn sàng tham gia MNEK-4 tại Indonesia

Tàu 20 sẵn sàng tham gia MNEK-4 tại Indonesia

Tàu 20 tham gia diễn tập trên biển LIMA 2023, lên đường tham gia MNEK-4 tại Indonesia

Tàu 20 tham gia diễn tập trên biển LIMA 2023, lên đường tham gia MNEK-4 tại Indonesia