Việt Nam đăng cai Hội nghị Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế Khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Việt Nam đăng cai Hội nghị Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế Khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam kêu gọi các tổ chức, cá nhân chăm lo cho người nghèo vui Xuân đón Tết

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam kêu gọi các tổ chức, cá nhân chăm lo cho người nghèo vui Xuân đón Tết

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XI Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XI Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt đại biểu dự Đại hội XI Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt đại biểu dự Đại hội XI Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027

Hơn 500 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI

Hơn 500 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI