Nâng cao chất lượng công tác tham mưu khoa học ở Viện Khoa học xã hội và Nhân văn Quân sự

Nâng cao chất lượng công tác tham mưu khoa họcViện Khoa học xã hội và Nhân văn Quân sự

Học viện Kỹ thuật Quân sự và Đại học Bách khoa Hà Nội ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác

Học viện Kỹ thuật Quân sự và Đại học Bách khoa Hà Nội ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác

Khoa Vô tuyến điện tử, Học viện Kỹ thuật Quân sự: Tự chủ, sáng tạo, đạt thành tích cao trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học

Khoa Vô tuyến điện tử, Học viện Kỹ thuật Quân sự: Tự chủ, sáng tạo, đạt thành tích cao trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học

Viện Khoa học xã hội và Nhân văn Quân sự làm việc tại Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1

Viện Khoa học xã hội và Nhân văn Quân sự làm việc tại Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1

Học viện Khoa học Quân sự: Tiếp tục hoàn chỉnh xây dựng chuẩn đầu ra cho từng đối tượng

Học viện Khoa học Quân sự: Tiếp tục hoàn chỉnh xây dựng chuẩn đầu ra cho từng đối tượng

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh kiểm tra Học viện Khoa học Quân sự

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh kiểm tra Học viện Khoa học Quân sự