Trưởng thành hơn từ học kỳ quân đội

Trưởng thành hơn từ học kỳ quân đội

Giúp thiếu nhi rèn luyện kỹ năng, trưởng thành từ học kỳ hè trong quân đội

Giúp thiếu nhi rèn luyện kỹ năng, trưởng thành từ học kỳ hè trong quân đội

150 “học viên nhí” Đà Nẵng tham gia trải nghiệm “Học kỳ trong quân đội”

150 “học viên nhí” Đà Nẵng tham gia trải nghiệm “Học kỳ trong quân đội

Bổ ích “Học kỳ quân đội”

Bổ ích “Học kỳ quân đội

Hơn 100 học viên tham gia Học kỳ trong Quân đội năm 2022

Hơn 100 học viên tham gia Học kỳ trong Quân đội năm 2022