Cán bộ Đoàn 10 lần hiến máu tình nguyện

Cán bộ Đoàn 10 lần hiến máu tình nguyện

Sư đoàn 377 tham gia hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2024

Sư đoàn 377 tham gia hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2024

Gia Lai: Hơn 600 người tham gia hiến máu tình nguyện

Gia Lai: Hơn 600 người tham gia hiến máu tình nguyện

Tấm gương tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện

Tấm gương tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện

Phát động phong trào hiến máu tình nguyện trong tuổi trẻ toàn quân năm 2024

Phát động phong trào hiến máu tình nguyện trong tuổi trẻ toàn quân năm 2024