Sôi nổi hoạt động hiến máu tình nguyện tại Học viện Quân y

Sôi nổi hoạt động hiến máu tình nguyện tại Học viện Quân y

“Hiến máu cứu người, chia sẻ yêu thương”

Hiến máu cứu người, chia sẻ yêu thương”

MB Group tổ chức Ngày hội hiến máu 2022: Trao gửi yêu thương

MB Group tổ chức Ngày hội hiến máu 2022: Trao gửi yêu thương

Hơn 400 phật tử tham gia hiến máu tại chùa Tứ Kỳ (Hà Nội)

Hơn 400 phật tử tham gia hiến máu tại chùa Tứ Kỳ (Hà Nội)

Cán bộ, nhân viên BIDV hiến gần 400 đơn vị máu

Cán bộ, nhân viên BIDV hiến gần 400 đơn vị máu

“Hiến máu cứu chữa đồng đội”

Hiến máu cứu chữa đồng đội”

Khai trương điểm hiến máu cố định thứ 5 tại Hà Nội

Khai trương điểm hiến máu cố định thứ 5 tại Hà Nội