Những nhà giáo lan tỏa hành động hiến máu cứu người

Những nhà giáo lan tỏa hành động hiến máu cứu người

Chiến sĩ mới 15 lần hiến máu tình nguyện

Chiến sĩ mới 15 lần hiến máu tình nguyện

Hàng nghìn người dân Bắc Giang “hiến máu vì đam mê”

Hàng nghìn người dân Bắc Giang “hiến máu vì đam mê”

Ngày hội hiến máu tình nguyện tại Trường Sĩ quan Thông tin

Ngày hội hiến máu tình nguyện tại Trường Sĩ quan Thông tin

Góp phần lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Góp phần lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn phát động thi đua và hiến máu tình nguyện

Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn phát động thi đua và hiến máu tình nguyện

Bệnh viện Quân y 103 tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện

​

Bệnh viện Quân y 103 tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện ​

Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang hiến hơn 60 đơn vị máu

Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang hiến hơn 60 đơn vị máu

Cán bộ Đoàn 10 lần hiến máu tình nguyện

Cán bộ Đoàn 10 lần hiến máu tình nguyện

Sư đoàn 375 tham gia hiến máu nhân đạo năm 2024

Sư đoàn 375 tham gia hiến máu nhân đạo năm 2024