Bí thư đoàn xã 16 lần hiến máu tình nguyện

Bí thư đoàn xã 16 lần hiến máu tình nguyện

Vì Việt Nam…nguyện hiến dâng cả máu!

Vì Việt Nam…nguyện hiến dâng cả máu!

Bác sĩ trẻ 53 lần hiến máu tình nguyện

Bác sĩ trẻ 53 lần hiến máu tình nguyện

Thư về tòa soạn: Cán bộ trạm ra-đa 16 lần hiến máu tình nguyện

Thư về tòa soạn: Cán bộ trạm ra-đa 16 lần hiến máu tình nguyện

Không dừng lại ở 10 lần hiến máu

Không dừng lại ở 10 lần hiến máu

Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi cùng nhau tiếp tục hành trình “hiến máu cứu người”

Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi cùng nhau tiếp tục hành trình “hiến máu cứu người”

"Sao vuông" 21 lần hiến máu

Nhân viên y tế 16 lần hiến máu tình nguyện

Nhân viên y tế 16 lần hiến máu tình nguyện