Chiến sĩ mới 11 lần hiến máu tình nguyện

Chiến sĩ mới 11 lần hiến máu tình nguyện

Thành viên tích cực trong phong trào hiến máu tình nguyện

Thành viên tích cực trong phong trào hiến máu tình nguyện

Chàng trai người Tày “nghiện hiến máu, mê làm thiện nguyện”

Chàng trai người Tày “nghiện hiến máu, mê làm thiện nguyện”

Nhiều người dân Hà Nội tham gia hiến máu tình nguyện

Nhiều người dân Hà Nội tham gia hiến máu tình nguyện

Tuổi trẻ Viện lâm sàng các bệnh truyền nhiễm hiến máu tình nguyện

Tuổi trẻ Viện lâm sàng các bệnh truyền nhiễm hiến máu tình nguyện

Mỗi lần hiến máu tình nguyện là một ngày hội của đơn vị

Mỗi lần hiến máu tình nguyện là một ngày hội của đơn vị