Bắc Bộ chuẩn bị đón gió mùa Đông Bắc

Bắc Bộ chuẩn bị đón gió mùa Đông Bắc

Gió mùa Đông Bắc mạnh ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Gió mùa Đông Bắc mạnh ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Bắc Bộ sắp đón gió mùa Đông Bắc

Bắc Bộ sắp đón gió mùa Đông Bắc