Giá lợn hơi hôm nay (20-6): Tăng, giảm trái chiều

Giá lợn hơi hôm nay (20-6): Tăng, giảm trái chiều

Giá lợn hơi hôm nay (7-6): Tăng, giảm trái chiều

Giá lợn hơi hôm nay (7-6): Tăng, giảm trái chiều