Giá lúa gạo hôm nay (27-5): Giá gạo giảm nhẹ

Giá lúa gạo hôm nay (27-5): Giá gạo giảm nhẹ

Giá lúa gạo hôm nay (22-5): Giá gạo tiếp tục tăng

Giá lúa gạo hôm nay (22-5): Giá gạo tiếp tục tăng

Giá gạo hôm nay (20-5): Đi ngang

Giá gạo hôm nay (20-5): Đi ngang

Giá gạo hôm nay (19-5): Duy trì ổn định

Giá gạo hôm nay (19-5): Duy trì ổn định

Giá lúa gạo hôm nay (18-5): Tăng giảm trái chiều

Giá lúa gạo hôm nay (18-5): Tăng giảm trái chiều

Giá lúa gạo hôm nay (16-5): Duy trì ổn định

Giá lúa gạo hôm nay (16-5): Duy trì ổn định

Giá gạo hôm nay (13-5): Không có biến động

Giá gạo hôm nay (13-5): Không có biến động