Bảo đảm thông tin liên lạc cho Festival Huế

Bảo đảm thông tin liên lạc cho Festival Huế

Công tác chuẩn bị cho Festival Huế 2014 đã hoàn tất

Công tác chuẩn bị cho Festival Huế 2014 đã hoàn tất

38 quốc gia từ 5 châu lục tham gia Festival Huế 2014

38 quốc gia từ 5 châu lục tham gia Festival Huế 2014

Hơn 30 quốc gia tham dự Festival Huế 2014

Hơn 30 quốc gia tham dự Festival Huế 2014