Hà Nội: Khởi công đường nối Pháp Vân - Cầu Giẽ với Vành đai 3

Nội: Khởi công đường nối Pháp Vân - Cầu Giẽ với Vành đai 3

Khắc phục ùn tắc trên đường vành đai 3 Hà Nội

Khắc phục ùn tắc trên đường vành đai 3 Nội