Hà Nội thông xe tuyến đường Vành đai 2 trên cao vào ngày 11-1

Hà Nội thông xe tuyến đường Vành đai 2 trên cao vào ngày 11-1

Tăng năng lực lưu thông cho đường vành đai 2

Tăng năng lực lưu thông cho đường vành đai 2

Hà Nội sẽ có thêm 2 hầm chui trên đường vành đai 3

Hà Nội sẽ có thêm 2 hầm chui trên đường vành đai 3