Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 11

Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 11

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Lào lần thứ 4

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Lào lần thứ 4

Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-New Zealand lần thứ 4

Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-New Zealand lần thứ 4

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Australia lần thứ 7

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Australia lần thứ 7

Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản cấp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng lần thứ 10

Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản cấp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng lần thứ 10

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đồng chủ trì Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Thái Lan lần thứ 5

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đồng chủ trì Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Thái Lan lần thứ 5

Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Philippines lần thứ 5

Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Philippines lần thứ 5

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Indonesia lần thứ 3

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Indonesia lần thứ 3

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Singapore lần thứ 14

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Singapore lần thứ 14

Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ năm 2023

Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ năm 2023

Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Italy lần thứ 4

Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Italy lần thứ 4

Việt Nam và Australia đối thoại chính sách quốc phòng

Việt Nam và Australia đối thoại chính sách quốc phòng

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến dự Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Campuchia lần thứ 6

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến dự Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Campuchia lần thứ 6

Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam-Anh lần thứ 4

Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam-Anh lần thứ 4