Đoàn trinh sát số 1 Bộ tư lệnh Cảnh sát biển bắt giữ phương tiện vận chuyển cát trái phép

Đoàn trinh sát số 1 Bộ tư lệnh Cảnh sát biển bắt giữ phương tiện vận chuyển cát trái phép

Đoàn Trinh sát số 1 tích cực hỗ trợ ngư dân, giáo dân

Đoàn Trinh sát số 1 tích cực hỗ trợ ngư dân, giáo dân

Đoàn Trinh sát số 1, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển bắt giữ tàu chở cát trái phép

Đoàn Trinh sát số 1, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển bắt giữ tàu chở cát trái phép

Đoàn Trinh sát số 1 Cảnh sát biển đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Đoàn Trinh sát số 1 Cảnh sát biển đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Đoàn Trinh sát số 1 đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật đến ngư dân

Đoàn Trinh sát số 1 đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật đến ngư dân

Đoàn Trinh sát số 1 cứu thành công ngư dân bị nạn trong đêm

Đoàn Trinh sát số 1 cứu thành công ngư dân bị nạn trong đêm