Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 19 hôm nay (1-10): Đoàn thể thao Việt Nam xếp thứ 17

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 19 hôm nay (1-10): Đoàn thể thao Việt Nam xếp thứ 17

Lễ thượng cờ Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 19

Lễ thượng cờ Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 19

Đoàn Thể thao Việt Nam nhập Làng Vận động viên ASIAD 19

Đoàn Thể thao Việt Nam nhập Làng Vận động viên ASIAD 19

Thành tích 9 lần tham dự ASIAD của đoàn thể thao Việt Nam

Thành tích 9 lần tham dự ASIAD của đoàn thể thao Việt Nam