Lễ thượng cờ Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 19

Lễ thượng cờ Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 19

Đoàn Thể thao Việt Nam nhập Làng Vận động viên ASIAD 19

Đoàn Thể thao Việt Nam nhập Làng Vận động viên ASIAD 19

Thành tích 9 lần tham dự ASIAD của đoàn thể thao Việt Nam

Thành tích 9 lần tham dự ASIAD của đoàn thể thao Việt Nam

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng biểu dương các “gương mặt vàng” của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng biểu dương các “gương mặt vàng” của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32