Điện Biên: Khẩn trương khoanh vùng, dập dịch tả lợn châu Phi

Điện Biên: Khẩn trương khoanh vùng, dập dịch tả lợn châu Phi

Việt Nam sản xuất thành công vaccine dịch tả lợn châu Phi

Việt Nam sản xuất thành công vaccine dịch tả lợn châu Phi

Chủ động giám sát chặt, phát hiện sớm, xử lý các ổ dịch tả lợn châu Phi

Chủ động giám sát chặt, phát hiện sớm, xử lý các ổ dịch tả lợn châu Phi