Điện Biên: Khẩn trương khoanh vùng, dập dịch tả lợn châu Phi

Điện Biên: Khẩn trương khoanh vùng, dập dịch tả lợn châu Phi