Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì Hội nghị rút kinh nghiệm tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm cho Hải đội Dân quân thường trực

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì Hội nghị rút kinh nghiệm tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm cho Hải đội Dân quân thường trực

Hội thao Hải đội Dân quân thường trực tỉnh Quảng Trị năm 2023

Hội thao Hải đội Dân quân thường trực tỉnh Quảng Trị năm 2023

Chốt dân quân thường trực Bình Tân - điểm tựa của nhân dân

Chốt dân quân thường trực Bình Tân - điểm tựa của nhân dân

Quân khu 5 kiểm tra Hải đội dân quân thường trực tỉnh Khánh Hòa

Quân khu 5 kiểm tra Hải đội dân quân thường trực tỉnh Khánh Hòa

Mô hình chốt dân quân thường trực hiệu quả ở Bản Lầu

Mô hình chốt dân quân thường trực hiệu quả ở Bản Lầu