Gương sáng dân quân cơ động Nguyễn Văn Lành

Gương sáng dân quân động Nguyễn Văn Lành

Sư đoàn 968 (Quân khu 4): Cơ động gần 5 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ giúp dân

Sư đoàn 968 (Quân khu 4): động gần 5 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ giúp dân

Nữ dân quân cơ động luyện giỏi, công tác tốt

Nữ dân quân động luyện giỏi, công tác tốt

Rèn bản lĩnh, kỹ năng cho dân quân cơ động

Rèn bản lĩnh, kỹ năng cho dân quân động