Trung đoàn 726 chủ động tham gia cứu hộ, cứu nạn

Trung đoàn 726 chủ động tham gia cứu hộ, cứu nạn

Phao cứu hộ điều khiển từ xa PĐK01

Phao cứu hộ điều khiển từ xa PĐK01

Cục Cứu hộ-Cứu nạn tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

Cục Cứu hộ-Cứu nạn tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

Trung tá Bùi Phạm Hoàng Anh với sáng kiến phao cứu hộ điều khiển từ xa

Trung tá Bùi Phạm Hoàng Anh với sáng kiến phao cứu hộ điều khiển từ xa

Cứu hộ hơn 150 người ở vùng lụt miền Đông Australia

Cứu hộ hơn 150 người ở vùng lụt miền Đông Australia