Xuyên đêm cứu hộ một thanh niên gặp nạn trên đèo Hải Vân

Xuyên đêm cứu hộ một thanh niên gặp nạn trên đèo Hải Vân

TP Hồ Chí Minh tuyên dương 61 điển hình Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ

TP Hồ Chí Minh tuyên dương 61 điển hình Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ