HLV Nguyễn Đức Thắng chính thức dẫn dắt CLB Thể Công - Viettel

HLV Nguyễn Đức Thắng chính thức dẫn dắt CLB Thể Công - Viettel