Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động: Khai giảng lớp tập huấn chuyên sâu công tác tổ chức, quản lý huấn luyện

Bộ tư lệnh Cảnh sát động: Khai giảng lớp tập huấn chuyên sâu công tác tổ chức, quản lý huấn luyện

Tham gia ý kiến về dự thảo Luật Cảnh sát cơ động

Tham gia ý kiến về dự thảo Luật Cảnh sát động

Cảnh sát cơ động Tây Bắc trổ tài võ thuật

Cảnh sát động Tây Bắc trổ tài võ thuật