Canada chuẩn bị thắt chặt việc cấp visa du học

Canada chuẩn bị thắt chặt việc cấp visa du học

Canada sẵn sàng mở cửa thị trường hơn nữa cho hàng hóa Việt Nam

Canada sẵn sàng mở cửa thị trường hơn nữa cho hàng hóa Việt Nam

Canada sẽ tiếp nhận gần 500.000 người nhập cư trong năm 2024

Canada sẽ tiếp nhận gần 500.000 người nhập cư trong năm 2024

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp Thủ tướng Canada Justin Trudeau

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp Thủ tướng Canada Justin Trudeau