Quân khu 9 tập huấn cho Sĩ quan Quân đội Hoàng gia Campuchia

Quân khu 9 tập huấn cho Sĩ quan Quân đội Hoàng gia Campuchia

Đoàn công tác Vùng 5 Hải quân thăm, chào xã giao Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk, Campuchia

Đoàn công tác Vùng 5 Hải quân thăm, chào xã giao Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk, Campuchia

Khám chữa bệnh cho bà con gốc Việt có hoàn cảnh khó khăn tại Campuchia

Khám chữa bệnh cho bà con gốc Việt có hoàn cảnh khó khăn tại Campuchia

 Đoàn cán bộ Quân khu 5 thăm, làm việc tại Campuchia

Đoàn cán bộ Quân khu 5 thăm, làm việc tại Campuchia

Đền Koh Ker của Campuchia được ghi danh di sản văn hóa thế giới

Đền Koh Ker của Campuchia được ghi danh di sản văn hóa thế giới

Campuchia và Trung Quốc thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực

Campuchia và Trung Quốc thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực

Khắc phục hậu quả chiến tranh và hòa bình ở Việt Nam, Lào và Campuchia

Khắc phục hậu quả chiến tranh và hòa bình ở Việt Nam, Lào và Campuchia

Tăng cường gắn kết, vun đắp mối quan hệ giữa sĩ quan trẻ Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội Hoàng gia Campuchia

Tăng cường gắn kết, vun đắp mối quan hệ giữa sĩ quan trẻ Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội Hoàng gia Campuchia