Câu lạc bộ bóng chuyền Thông tin: Nơi chắp cánh những ước mơ

Câu lạc bộ bóng chuyền Thông tin: Nơi chắp cánh những ước mơ

Khai mạc giải bóng đá, bóng chuyền cụm 3, Quân khu 7

Khai mạc giải bóng đá, bóng chuyền cụm 3, Quân khu 7

Giao lưu bóng chuyền hơi, hát ru và hát dân ca

Giao lưu bóng chuyền hơi, hát ru và hát dân ca