Australia hỗ trợ huấn luyện vận chuyển y tế đường không cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6

Australia hỗ trợ huấn luyện vận chuyển y tế đường không cho Bệnh viện chiến cấp 2 số 6

Cục Quân y hội thảo về xây dựng, huấn luyện Bệnh viện dã chiến

Cục Quân y hội thảo về xây dựng, huấn luyện Bệnh viện chiến

Đội Công binh số 1 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 hoàn thành thắng lợi sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Đội Công binh số 1 và Bệnh viện chiến cấp 2 số 4 hoàn thành thắng lợi sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 tôn vinh các nữ quân nhân mũ nồi xanh

Bệnh viện chiến cấp 2 số 5 tôn vinh các nữ quân nhân mũ nồi xanh

Đội Công binh số 1 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 báo công dâng Bác

Đội Công binh số 1 và Bệnh viện chiến cấp 2 số 4 báo công dâng Bác

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 Việt Nam chung tay vì cộng đồng

Bệnh viện chiến cấp 2 số 5 Việt Nam chung tay vì cộng đồng

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 Việt Nam tới Nam Sudan tiếp nối sứ mệnh gìn giữ hòa bình

Bệnh viện chiến cấp 2 số 5 Việt Nam tới Nam Sudan tiếp nối sứ mệnh gìn giữ hòa bình

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 và Đội Công binh số 2

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ xuất quân Bệnh viện chiến cấp 2 số 5 và Đội Công binh số 2

Sẵn sàng cho lễ xuất quân Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 5 và Đội Công binh số 2

Sẵn sàng cho lễ xuất quân Bệnh viện chiến cấp 2 số 5 và Đội Công binh số 2