BĐBP Quảng Trị tặng công trình thể thao cho chiến sĩ và học sinh Lào

BĐBP Quảng Trị tặng công trình thể thao cho chiến sĩ và học sinh Lào

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam kiểm tra hoạt động CTĐ, CTCT tại BĐBP tỉnh Quảng Trị

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam kiểm tra hoạt động CTĐ, CTCT tại BĐBP tỉnh Quảng Trị