Ban Chỉ đạo quốc gia 515 quan tâm, bảo đảm hiệu quả chế độ, chính sách cho các đối tượng

Ban Chỉ đạo quốc gia 515 quan tâm, bảo đảm hiệu quả chế độ, chính sách cho các đối tượng

Ban chỉ đạo 515 Quân khu 1: Thực hiện đúng các chế độ chính sách, công tác đảm bảo đối với lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Ban chỉ đạo 515 Quân khu 1: Thực hiện đúng các chế độ chính sách, công tác đảm bảo đối với lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Ban Chỉ đạo 515, Quân khu 3: Đảm bảo chế độ, chính sách đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Ban Chỉ đạo 515, Quân khu 3: Đảm bảo chế độ, chính sách đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Long An làm việc tại tỉnh Svay Rieng (Campuchia)

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Long An làm việc tại tỉnh Svay Rieng (Campuchia)

Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 kiểm tra công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Xieng Khouang (Lào)

Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 kiểm tra công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Xieng Khouang (Lào)

Ban chỉ đạo 515 tỉnh Kiên Giang: Xuất quân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia

Ban chỉ đạo 515 tỉnh Kiên Giang: Xuất quân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia

Ban chỉ đạo Quốc gia 515 kiểm tra tại tỉnh Đồng Nai

Ban chỉ đạo Quốc gia 515 kiểm tra tại tỉnh Đồng Nai

Ban chỉ đạo Quốc gia 515 kiểm tra tại tỉnh Tây Ninh

Ban chỉ đạo Quốc gia 515 kiểm tra tại tỉnh Tây Ninh