Diễn đàn “đầu bờ” trên bãi tập

Diễn đàn “đầu bờ” trên bãi tập

Bãi tập kết rác gây ô nhiễm

Bãi tập kết rác gây ô nhiễm

Trên bãi tập Lữ đoàn Pháo phòng không 226

Trên bãi tập Lữ đoàn Pháo phòng không 226

"Sao vuông" trên bãi tập

Cần Thơ: Ngổn ngang bãi tập kết rác trên các trục đường

Cần Thơ: Ngổn ngang bãi tập kết rác trên các trục đường

Trên bãi tập Trung đoàn 9

Trên bãi tập Trung đoàn 9

Trên bãi tập của bộ đội hóa học Quân khu 5

Trên bãi tập của bộ đội hóa học Quân khu 5