Trọng tâm của các cuộc họp lần này là rà soát bước đầu công tác chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN và các hội nghị liên quan sẽ diễn ra vào tháng 11 tới tại Campuchia. Phát biểu tại các cuộc họp, Đại sứ Vũ Hồ khẳng định, Việt Nam ủng hộ và sẽ hợp tác chặt chẽ với Campuchia-Chủ tịch ASEAN 2022 và các nước tổ chức thành công các hội nghị cấp cao sắp tới. Đại sứ Vũ Hồ hoan nghênh việc triển khai các ưu tiên của ASEAN; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì vai trò trung tâm của ASEAN trong bối cảnh hiện nay; đề nghị các đối tác tham gia, đóng góp có trách nhiệm và xây dựng cho hợp tác khu vực thông qua các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, thúc đẩy văn hóa đối thoại, tham vấn trên tinh thần cởi mở, minh bạch và bao trùm. Thảo luận về tình hình quốc tế và khu vực, Đại sứ Vũ Hồ khẳng định quan điểm của Việt Nam và ASEAN về nhiều vấn đề, trong đó có những vấn đề nổi lên như Biển Đông, Myanmar, tình hình Ukraine.

ĐOÀN CA