Trong một tuyên bố chung cùng ngày, Tổng thống và Thủ tướng Phần Lan khẳng định: “Phần Lan phải nộp đơn xin gia nhập NATO ngay lập tức”. Sau quyết định của Tổng thống Niinisto, Chính phủ và Quốc hội Phần Lan dự kiến sớm thông qua động thái xin gia nhập liên minh quân sự. Hiến pháp Phần Lan quy định tổng thống hợp tác với chính phủ lãnh đạo chính sách đối ngoại của nước này, do đó lập trường của ông Niinisto mang tính quyết định đối với việc quốc gia Bắc Âu nộp đơn gia nhập NATO. Tổng thống và Thủ tướng Phần Lan đã công du 30 quốc gia thành viên NATO nhằm bảo đảm ủng hộ cho tư cách thành viên của Phần Lan. 

THẾ LONG