Trong đó, Nghị quyết 2567 quyết định gia hạn UNMISS thêm 12 tháng đến ngày 15-3-2022. Nghị quyết quyết định duy trì các nhóm nhiệm vụ chính của phái bộ, trong đó có bảo vệ thường dân, hỗ trợ tiến trình hòa bình và thực thi Thỏa thuận hòa bình năm 2018 và tạo điều kiện thuận lợi cho hỗ trợ nhân đạo. Nghị quyết cũng cho phép UNMISS tăng cường các hoạt động bên ngoài các trại bảo vệ thường dân và tăng cường hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ quan, thể chế chuyển tiếp ở Nam Sudan. Đồng thời, nghị quyết đề nghị Ban thư ký LHQ tăng cường bảo đảm an toàn và cải thiện môi trường làm việc cho nữ giới trong phái bộ. 

Việt Nam đã tích cực tham gia vào quá trình thương lượng nghị quyết này, đề xuất việc nêu đầy đủ hơn các tiến triển về chính trị, an ninh ở Nam Sudan, đồng thời đề nghị tăng cường tạo điều kiện thuận lợi cho nữ giới đang công tác tại UNMISS. Các ý kiến đóng góp của Việt Nam đều được các nước thành viên HĐBA ủng hộ đưa vào nghị quyết. 

TTXVN