Văn bản trên có cả hai phiên bản tiếng Triều Tiên và tiếng Anh, nêu rõ quan điểm của Mỹ liên quan tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Tài liệu bản tiếng Anh cũng kêu gọi Triều Tiên cung cấp thông tin toàn diện về chương trình hạt nhân; cho phép các thanh sát viên Mỹ và quốc tế quyền tiếp cận đầy đủ; tạm ngừng tất cả các hoạt động liên quan và xây dựng bất kỳ cơ sở mới; và chuyển tất cả các nhà khoa học và kỹ thuật viên chương trình hạt nhân sang các hoạt động thương mại.

Ngoài nêu rõ định nghĩa của Mỹ về khái niệm "phi hạt nhân hóa", văn bản cũng yêu cầu Triều Tiên giao nộp vũ khí nguyên tử và nhiên liệu hạt nhân cho Mỹ. “Chính đề nghị thứ hai này đã dẫn tới việc hội nghị thượng đỉnh lần hai bị ngừng đột ngột và không đạt được kết quả như kỳ vọng của hai bên”, Reuters cho hay. Hiện Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối bình luận về thông tin trên. Bộ Ngoại giao Mỹ giải thích tài liệu mà Tổng thống Trump trao cho nhà lãnh đạo Triều Tiên thuộc diện hồ sơ mật, không thể phổ biến nội dung.

LINH PHƯƠNG